Life is Boring

Searching boredom
Exhibition tour: 

Kannelmäki (Helsinki), Oulu, Kauhava, Berlin 
2020 

        

Life is Boring _
Exhibition Tour 2020

                                                                     
                                                                                                                                                                                     
MarkKauhava 2.4.-29.4.2020


Taidegalleria Kaareen yhdessä Oula Rytkösen kanssa.

OULA RYTKÖNEN on Helsingissä asuva esitystaiteilija, äänisuunnittelija, katsoja ja kuuntelija. Häntä kiinnostaa taiteen ja esityksellisyyden potentiaalit jokapäiväisten institutionaalisten rakenteiden kyseenalaistamisessa ja niiden varjoon jäävien todellisuuksien ja näkökulmien vaalimisessa, sekä epätodennäköisten yhteisöllisyyksien mahdollistamisessa.

Rytkösen tämän hetkiset tekemiset liittyvät pitkälti kuulematta jäävien tai tukahduttavan tiukkarajaisesti tulkittujen äänien kuuntelemiseen. Hän kokeilee ja koettelee erilaisia tapoja kuunnella, huomata, antaa ja tehdä tilaa. Tällaisten työkalujen oppiminen, tutkiminen ja jakaminen on Rytköselle keskeistä taiteen ja elämän merkityksellisyyttä ylläpitävää toimintaa.

Lisäksi hänen toimintaansa määrittää isosti kokemus tekijyyden ja katsojuuden/kokijuuden rajan hälvenemisestä. Tätä kokemusta on Rytkösestä vaikea sivuuttaa yhteiskunnassa, jossa epäusko hallittaviin, selkeärajaisen (ihmis)subjektin operoimiin järjestelmiin lisääntyy ja tulkinnat medioituneen itseilmaisun rajoista ja mahdollisuuksista laajenevat vaikeasti käsitettävää vauhtia.

Tällä hetkellä Rytkönen pohtii suhdettaan ruoanlaiton, keräilyn ja syömisen kinetiikkaan, on innostunut loistalouksista ja työskentelee urbaanien harhoiluharjoitteiden parissa. Hän tekee edellä mainittuja asioita ystävien, kauhujen, vieraiden ja muiden kanssa, kautta ja toimesta. Hän ei ole, eikä toimi yksin.